Harmeen kun Gudaritti
Photo Gallery

Harmeen kun Gudaritti laaqana manasaaniitti nu nyaachisan.waan nama dhibu Faajjii Lapheesaaniirraa argitan kana guyyaa kaleessaan boolla keessaa

Harmeen kun Gudaritti laaqana manasaaniitti nu nyaachisan.waan nama dhibu Faajjii Lapheesaaniirraa argitan kana guyyaa kaleessaan boolla keessaa waggaa meeqaan booda baase jedhan.gammachuu keessa bahuun booyichaan guutaman.nullee waliin boonye. Waan ofii eenyuyyuu ni jaallata jechuudhaam dhiiroo! Musa [Read More]