Keessummaa
TV

Keessummaa OMN (22/07/2019)

Keessummaa OMN (22/07/2019) Milkii Waaqeffannaa!!! Hojiin babal’inaa fi guddina Amantii Waaqeffannaa akkuma ciminaan itti fufetti jira! Yaa’iin Walii galaa Galmoota Dh/H/Amantii Waaqeffannaa Magaalaa Buraayyuu Galma Muummee lakk. 1 Galma Malkaa Gafarsa Buraayyuu tti wax. 14-16/2011 [Read More]