Dassaleenyi Alamayyoo 
News

Dassaleenyi Alamayyoo dabalatee qeerrowwan 35 Mana hidhaa lafa jalaa kumsaa morodaa Naqamtetti dararamaa jiru.

#Dassaleenyi_Alamayyoo dabalatee qeerrowwan 35 Mana hidhaa lafa jalaa kumsaa morodaa Naqamtetti dararamaa jiru. “Mana hidhaa #Maayikelaawwii muuziyeemii godhan – Muuziyeemii #Kumsaa Morodaa immoo mana hidhaa godhan! Muuziyeemii Kumsaa Morodaa kan magaalaa.Naqamteetti argamu keessatti namoota baay’eetu yeroo dheeraaf hidhamee jira. Silaa [Read More]