Cush People New Year ‘Fichchee Cambalalla’ celebration in Johannesburg South Africa.

Cush People New Year ‘Fichchee Cambalalla’ celebration in Johannesburg South Africa.

Sidama Media Network-SMN


ONN LIVE| SIRNA KABAJAA BARA HAARAA UMMATA SIDAAMAA CAMBALAALAA KUTAA 3FFAA FI KA XUMURAA.https://youtu.be/vd99b9trIm8