Hoggansi OPDO sabboontota Oromoo Obbo Lammaa

Hoggansi OPDO sabboontota Oromoo Obbo Lammaa Magarsaa aangootti fide bakkaa kakaasuu itti fufeera.

Aadde Fetiya Mohammedhoggntuu Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa turte. Har’a gaafatama irraa kaasan. Kan nama raaju garuu, xalayaa sirnaa tokkoon maleetti odoma ishiin quba hin qabne dabballee baraa haaraa fidanii irratti muudan jedhama. Sabboontota quuqama sabaa qaban ammas OPDO keessaa barbaadanii bakkaa kaasuu fi garaaf bultootaan bakka buusuuf hojjetamaa jiraachuus quba qabna. ODPn diddee gara OPDOtti gad of deebisuu akka filatte baatii muraasa dura dubbataa turre. Yoo haaromsi gatate warraqsatu furmaata taha.

Yaya Beshir