Ilmaan Oromoo sababa oromummaa isaaniitiif qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’anii

Ilmaan Oromoo sababa oromummaa isaaniitiif qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’anii magaalaa jimmaa qubatanii jiranu maal keessa jiru kutaa 2ffaa.
Kutaa 3ffaan itti fufa na hordofaa
Jaalataa Lammii