Moyii Cultural Fashion Show in USA Qophii OSFNA Irratti.

Moyii Cultural Fashion Show in USA Qophii OSFNA Irratti.

Moyi Cultural Fashion show maqaa jedhamuun kanaan dura agarsiisa Uffata Aadaa Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinnee Sky Light Hotel jedhamutti haala bareedaan agarsiisuun keenya nii yaadatama. Ammammoo kunoo galaanaan gamatti qaxxaamuruudhaan qophii OSFANA biyya Ameeriikaa magaalaa Minnesotatti qophaa’aa jiru irratti Uffata Aadaa Oromoo agarsiisuudhaaf qophii keenya hunda xumurreerra. Maarree egaa Uummatni Oromoo guutuu addunyaa kanarraa qophii OSFANA irratti argamuuf gara Ameeriikaa dhuftanis ta’e

Uummatni keenya biyya Ameeriikaa keessa jiraattan martuu qophii keenya kana irratti argamtanii Aadaafi eenyummaa keenya cina dhaabbachuudhaan akka nu jajjabeessitan dhaamsa Oromummaan isin afeerra. Harka wal qabannee Aadaa Oromoo haa guddisnu. Bakki agarsiisi Moyi Cultural Fashion show itti qophaa’e RADISSON HOTEL BROOKLYN CENTER 2200 FREEWAY BLVD
BROOKLYN CENTER. MN 55430. Sa’a 7:00 PM gaafa August 8.
Uummatni keenya guutuu addunyaa keessa jirtan marti qophii kana share gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Galatoomaa.