RSWO | RIX Oromoota Maccaa’rratti Dhukaasa Summaa’aa Dhukaasuun Miidhaa Jabaa Geessisaa Jiraachuu

RSWO | RIX Oromoota Maccaa’rratti Dhukaasa Summaa’aa Dhukaasuun Miidhaa Jabaa Geessisaa Jiraachuu

RSWO – Bitootessa 24, 2019:

  • Raayyaan Ittisaa Xoophiyaa, Oromoota Maccaa’rratti Dhukaasa Summaa’aa Dhukaasuun Miidhaa Jabaa Geessisaa kan Jiran Ta’uu;
  • Hidhattoonniifi Uummanni Amaaraafi Argobbaa, RIX’n Deggaramuun, Oromoota Karrayyuu’rratti Lola Bananii kan jiran Ta’uu.