Sirna Baniinsa Waldaa Maccaa Tuulamaa Finfinnee-Wagga 50 booda

Sirna Baniinsa Waldaa Maccaa Tuulamaa Finfinnee

Wagga 50 booda seenaa maccaafi Tulama
Finfine,’Oromiyaa!
Kayyoon Kayyoo dhaa!


Miidhaa Oromoo irra gahaa tureef sirna midhaa geessisetu itti gaafatama. Kan amma gahaa jiruuf garuu OPDO fi jala fiigdota isheetu itti gaafatama.

Musa Adem